Polityka obowiązująca od 22.04.2024

1. DEFINICJE

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa.

1.2. Współadministratorem Twoich danych osobowych jest Lite e-Commerce sp. z o.o. oraz, odpowiednio, Lite 24 sp. z o.o. (jeśli planowałeś skorzystać lub skorzystałeś z oferty Napojów alkoholowych prezentowanych w Aplikacji) lub Bocastonby Investments sp. z o.o. (jeśli planowałeś skorzystać lub skorzystałeś z Usługi Zlecenia Nabycia).

1.3. Lite e-Commerce –Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 388702135.

1.4. Lite 24 – Lite 24 sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905163, NIP: 5272960478, REGON: 389158662, będąca Współadministratorem Twoich danych osobowych, jeśli planowałeś skorzystać lub skorzystałeś z oferty Napojów alkoholowych prezentowanych w Platformie Żabka Jush.

1.5. BI – Bocastonby Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001012346, NIP: 5273036146, REGON: 524140095, będąca Współadministratorem Twoich danych osobowych, jeśli planowałeś skorzystać lub skorzystałeś z Usługi Zlecenia Nabycia.

1.6. Żabka Polska – Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398.

1.7. Platforma Żabka Jush – zorganizowana platforma internetowo-informatyczna dostępna dla Użytkowników i Klientów za pośrednictwem Aplikacji Żabka Jush, Aplikacji Delio i Witryny Delio, umożliwiająca korzystanie z usług Lite na zasadach określonych w Regulaminie, zwana również “Platformą”.

1.8.Aplikacja Delio – aplikacja mobilna przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której możesz korzystać z usługi Delio.

1.9. Aplikacja Żabka Jush  – aplikacja mobilna opracowana przez nas we współpracy z Żabka Polska, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której możesz korzystać z wszystkich usług i funkcjonalności dostępnych na Platformie.

1.10. Witryna Delio – opracowana przez nas witryna internetowa prowadzona pod adresemhttps://delio.com.pl/, za pomocą której może założyć Konto i korzystać z usługi Delio.

1.11. Dane osobowe – wszystkie informacje o Tobie, które umożliwiają zidentyfikowanie Cię poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP Twojego urządzenia, dane o Twojej lokalizacji, Twój identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innej podobnej technologii.

1.12. Polityka – niniejsza Polityka prywatności dla Platformy Żabka Jush.

1.13. Regulamin – Regulamin Sprzedaży na Platformie Żabka Jush lub odpowiednio Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych lub Regulamin Usługi Zlecenia Nabycia.

1.14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejsza Polityka stworzona została w oparciu o te przepisy.

1.15. Użytkownik – Ty lub inna osoba fizyczna, która spełnia określone w naszym Regulaminie warunki dokonania zakupu produktów poprzez Platformę Żabka Jush.

1.16. Partnerzy – nasi partnerzy biznesowi, których produkty oferujemy na Platformie Żabka Jush.

1.17. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.13. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicjami przyjętymi w naszym Regulaminie.

2. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Korzystanie z Platformy wiąże się z przetwarzaniem udostępnionych nam przez Ciebie następujących danych: informacji o Twoim aktualnym położeniu geograficznym, adresie dostawy, adresie zamieszkania (jeśli jest inny niż adres dostawy), adresie e-mail, numerze telefonu, imienia, nazwiska, daty urodzenia. Ponadto nasza Platforma zapisuje historię Twoich zakupów – czyli informacje o każdym produkcie zakupionym przez Ciebie w transakcjach, w których doszło do identyfikacji za pomocą ID Użytkownika przypisanego do Twojej osoby, daty, godziny oraz miejsca transakcji, a także zbiera ona informacje o logowaniu i ruchu w aplikacji, adresie IP, producencie, modelu i systemie operacyjnym Twojego urządzenia.

2.2. Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne by móc w pełni skorzystać z możliwości naszej Platformy, w tym dokonania zakupu określonych produktów. Podanie informacji o Twojej lokalizacji jest dobrowolne i nie wpływa na użytkowanie Platformy. Pobieranie danych geolokalizacyjnych realizowane jest jedynie w celu poinformowania Cię, czy w danej chwili znajdujesz się w obszarze pokrytym naszą usługą. Zastrzegamy, że nasza oferta może różnić się w zależności od dostępności naszego asortymentu w danej lokalizacji (jeśli określone towary nie są dostępne w asortymencie w określonej lokalizacji w danym momencie, takie towary nie zostaną Ci wyświetlone w Platformie).

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY

3.1. Zgodnie z naszym Regulaminem korzystanie z Platformy nie wymaga od Ciebie wcześniejszego zarejestrowania Konta, jednakże bez uprzedniej rejestracji zakup oferowanych w Platformie produktów będzie niemożliwy. Konto w Platformie  możesz zarejestrować podając numer telefonu, imię, nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia. się. W celu ułatwienia obsługi możesz podać dodatkowe dane (dane geolokalizacyjne), co jest równoważne z tym, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane możesz usunąć w każdej chwili. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Platformie i dokonania zakupu produktów. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2. Jeżeli aktywnie nie wylogowałeś się z Konta, wtedy Twoje Konto pozostaje aktywne pomimo opuszczenia Platformy. Wszystko po to, aby ułatwić Ci powrót do Platformy w dowolnym momencie.

3.3. Jeżeli umieszczasz w Platformie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), pamiętaj, że możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Oznacza to, że w takim przypadku spoczywa na Tobie odpowiedzialność za przekazanie tym osobom informacji zawartych w treści niniejszej Polityki oraz gwarantujesz nam, że osoby te wyraziły zgodę na umieszczenie ich danych w Platformie. Pamiętaj o tym.

4. REALIZACJA I OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ SKLEPU

4.1. W ramach Platformy  świadczymy Ci usługi umożliwiające składanie Zamówień za pośrednictwem Witryny, Aplikacji Żabka Jush i Aplikacji Delio wraz z dostawą na wskazany przez Ciebie adres objęty usługą. W zakresie naszej oferty Napojów alkoholowych Lite 24 świadczy Ci usługę umożliwiającą składanie Zamówień za pośrednictwem Witryny, Aplikacji Żabka Jush i Aplikacji Delio z możliwością odebrania Zamówienia w punkcie sprzedaży Lite 24 lub z możliwością upoważnienia osoby realizującej dostawę do odbioru Zamówienia w Twoim imieniu i do dostarczenia ich na wskazany przez Ciebie adres. W zakresie oferowanej Usługi Zlecenia Nabycia świadczymy usługę, na podstawie której Użytkownik zleca Administratorowi nabycie w imieniu Użytkownika określonych Produktów oraz dostarczenia ich Użytkownikowi pod wskazany przez niego adres. Skorzystanie z naszych usług, w tym rozpatrywanie reklamacji w zakresie składania Zamówień za pośrednictwem Platformy, wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Te dane będą przetwarzane przez nas w celu:

4.1.1. prowadzenia Konta w ramach Platformy – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której jesteś stroną, lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.1.2. realizacji i obsługi Zamówień Sklepu i rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy sprzedaży, której stroną jesteś Ty lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.1.3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw;

4.1.4. analitycznym i statystycznym – jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu przez nas analizy Twojej aktywności, a także Twoich preferencji, aby móc ciągle doskonalić funkcjonalności Platformy i świadczonych przez nas usług;

4.1.5. badania poziomu zadowolenia ze świadczonej przez nas usługi (za pomocą udostępnionej Ci krótkiej ankiety satysfakcji) – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ogólnej ocenie świadczonej przez nas usługi, celem jej doskonalenia.

4.2. Korzystanie z naszych usług w zakresie:

4.2.1. oferty Napojów alkoholowych wymaga przetwarzania Twoich danych przez Lite 24 będącej Współadministratorem Twoich danych osobowych; 

4.2.2. Usługi Zlecenia Nabycia wymaga przetwarzania Twoich danych przez BI będącej Współadministratorem Twoich danych osobowych;

– którzy będą przetwarzali dane w tych samych ww. celach co Administrator.

5. FORMULARZE KONTAKTOWE

5.1. Jeżeli masz pytania dotyczące zamówienia to zapewniamy Ci możliwość bezproblemowego skontaktowania się z nami w sposób wskazany w pkt 19 poniżej. Kontakt z nami może wymagać od Ciebie podania określonych danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne, abyśmy mogli przyjąć i obsłużyć Twoje zapytanie, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości obsługi. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych, uznanych przez Ciebie za stosowne, jest dobrowolne.

5.2. Te dane przetwarzane są:

5.2.1. w celu identyfikacji Twojej osoby oraz obsługi przesłanego przez Ciebie zapytania, które złożyłeś poprzez odpowiedni formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, lub odpowiednio Współadministratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, lub odpowiednio Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Ciebie i innych Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

6. MARKETING

6.1. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

6.1.1. wyświetlaniu Ci treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa) – oznacza to, że będziesz otrzymywał propozycje produktów niekoniecznie związanych z Twoimi zainteresowaniami czy wcześniejszymi wyborami;

6.1.2. wyświetlaniu Ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna) – oznacza to, że będziesz otrzymywał propozycje produktów podobnych do tych, które leżą w kręgu Twoich zainteresowań czy wcześniejszymi wyborami.

6.1.3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim naszych własnych towarów i usług oraz towarów i usług naszych Partnerów (w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

7. REKLAMA KONTEKSTOWA

Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub odpowiednio Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych naszych własnych towarów i usług.

8. REKLAMA BEHAWIORALNA

W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich osobistych preferencji na podstawie historii Twoich zakupów lub przeglądanych produktów). Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub odpowiednio Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych naszych własnych towarów i usług, w tym profilowania Twojej osoby celem kierowania do Ciebie spersonalizowanych podpowiedzi zakupowych.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI

9.1. Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez nas, aby kierować do Ciebie treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie, a także za pomocą wiadomości typu push. Takie działania są podejmowane przez nas tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji polegających na ograniczeniu w korzystaniu z naszej Witryny i Aplikacji.

10. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu, na którym korzystasz z Platformy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Platformy – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w Platformie i dokonywanych przez Ciebie czynności. 

10.1. COOKIES „SERWISOWE”

My oraz nasi zaufani Partnerzy wykorzystują tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy jakości tych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

10.1.1. pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

10.1.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

10.1.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

10.1.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

10.1.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

10.1.6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu w Platformie, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu w jaki korzystasz z Aplikacji, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Ciebie ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia komukolwiek takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

10.2. COOKIES „MARKETINGOWE”

Wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

11. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego Partnera. Lista Partnerów znajduje się pod tym linkiem: https://jush.pl/lista-zaufanych-partnerow.

11.1. GOOGLE ANALYTICS

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

11.2. GOOGLE ADS

Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

11.3. PIKSELE FACEBOOKA

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

11.4. PIKSELE TIKTOKA

TikTok Pixel to narzędzie pomiarowe, które śledzi, jak reklamy na TikToku wpływają na daną stronę www. Pixel umożliwia monitorowanie sprzedaży, aktywności użytkowników lub znajdowanie odpowiednich odbiorców reklam. Szczegółowe informacje na tematy przetwarzania danych przez TikTok można znaleźć pod tym linkiem: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.

11.5. UXCAM

UXCam to narzędzie, które jest rozwiązaniem analitycznym. UXCam może rejestrować: odwiedzone ekrany, interakcje (takie jak działania na ekranie, gesty: stuknięcia, przewijanie) oraz szczegóły urządzenia (typ, wersja, model, system operacyjny). Używamy informacji zebranych przez UXCam w celu ulepszenia naszych aplikacji mobilnych. UXCam przechowuje i przetwarza te informacje w naszym imieniu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę UXCam Privacy Policy.

11.6. APPSFLYER

Narzędzie służące do zbierania danych na temat liczby instalacji aplikacji, liczby zdarzeń dokonywanych przez użytkowników w aplikacji, zbieranie grup użytkowników na podstawie dokonywanych przez nich zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności APPSFLYER.

11.7. AIRSHIP

Narzędzie służące do komunikacji z użytkownikami aplikacji poprzez kanały takie jak maile, wiadomości push i banery w aplikacji. Behawioralna segmentacja użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności AIRSHIP.

11.8. FACEBOOK ADS (META)

Docieranie do użytkowników reklamami w sieci Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network). Zbieranie danych na temat liczby instalacji aplikacji, liczby zdarzeń dokonywanych przez użytkowników w aplikacji i na stronie, informacji o odwiedzanych przez nich stronach i treściach, zbieranie grup użytkowników na podstawie dokonywanych przez nich zdarzeń lub odwiedzanych stron. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności Meta.

11.9. TIKTOK ADS

Docieranie do użytkowników reklamami na platformie TikTok. Zbieranie danych na temat liczby instalacji aplikacji, zbieranie grup użytkowników na podstawie dokonywanych przez nich zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności TikTok.

11.10. HOTJAR

Hotjar to narzędzie, które pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na których stronach, w które linki klikają, co użytkownicy robią, a czego nie lubią itp.), co pozwala nam budować i rozwijać naszą usługę dzięki opiniom użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „o Hotjar” na stronie pomocy technicznej Hotjar.

11.11. CRITEO

Criteo – Docieranie do użytkowników reklamami na stronach internetowych i w aplikacjach. Zbieranie danych na temat liczby liczby zdarzeń dokonywanych przez użytkowników w aplikacji i na stronie internetowej, zbieranie grup użytkowników na podstawie dokonywanych przez nich zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności.

11.12. TWITTER ADS

Twitter Ads- Zbieranie danych na temat liczby zdarzeń dokonywanych przez użytkowników w aplikacji i na stronie, informacji o odwiedzanych przez nich stronach i treściach, zbieranie grup użytkowników na podstawie dokonywanych przez nich zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę polityki prywatności.

11.13. RTB HOUSE

RTB House – Cookies Zewnętrzne wykorzystywane, w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy RTB House. Administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie – https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/.

12. POWIADOMIENIA TYPU PUSH

12.1. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push, będziesz otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na Twoim urządzeniu, dotyczących udziału w naszych akcjach promocyjnych. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci identyfikatora ID na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu takiej formy komunikacji z Tobą.

12.2. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w Twoim urządzeniu lub w Witrynie lub w Aplikacji.

12.3. W przypadku korzystania z Aplikacji Żabka Jush lub Aplikacji Delio umożliwienie otrzymywania wiadomości typu push jest niezbędne celem realizacji Zamówienia, w szczególności w celu umożliwienia kontaktu z dostawcą. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci identyfikatora ID – podstawą prawną przetwarzania danych jest ich niezbędność przetwarzania celem realizacji umowy z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

12.4. Za pośrednictwem powiadomień push możemy wysyłać Ci komunikaty dotyczące obsługi Aplikacji Żabka Jush lub Aplikacji Delio, w szczególności jej aktualizacji, przerw technicznych, działania poszczególnych funkcjonalności. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci identyfikatora ID – przetwarzanie danych w tym celu jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

13. GEOLOKALIZACJA

Twoje dane osobowe obejmujące informacje o lokalizacji są przetwarzane zawsze, gdy zalogujesz się lub uruchomisz Witrynę lub Aplikację. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana poprzez zezwolenie Witrynie lub Aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji Twojego urządzenia (np. telefonu). Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Witryny lub Aplikacji lub w Twoim urządzeniu w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji. Podanie informacji o Twojej lokalizacji jest dobrowolne i nie wpływa na użytkowanie Witryny lub Aplikacji. Pobieranie danych geolokalizacyjnych realizowane jest jedynie w celu poinformowania Cię, czy w danej chwili znajdujesz się w obszarze pokrytym naszą usługą. Zastrzegamy, że nasza oferta może różnić się w zależności od dostępności naszego asortymentu w danej lokalizacji (jeśli określone towary nie są dostępne w asortymencie w określonej lokalizacji w danym momencie, takie towary nie zostaną Ci wyświetlone w Witrynie lub Aplikacji).

14. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Okres przetwarzania przez nas Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu ich przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez cały czas świadczenia usługi, czyli posiadania przez Ciebie Konta w naszej Platformie, w niektórych kwestiach do czasu wycofania wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub odpowiednio, Współadministratora. W celu przeciwdziałania nadużyciom oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji z Twojej strony, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres 12 miesięcy licząc od zakończenia korzystania z Platformy. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień. Twoje Konto może zostać automatycznie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności.

14.2. Okres przetwarzania Twoich danych może być przedłużony w przypadku, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

15. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

15.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo: dostępu do treści Twoich danych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych – uodo.gov.pl).

15.2. W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, usuwając dane podane dobrowolnie lub korzystając z funkcji udostępnionych w Platformie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

15.3. Masz również prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym dla celów profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Twojej osoby – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

15.4. Z uwagi na to, że sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest przez Lite 24, Twoje dane, w tym data urodzenia, są przetwarzane przez Lite 24 oraz LITE e-Commerce w ramach współadministrowania celem realizacji sprzedaży Napojów alkoholowych. Szczegółowe informacje w zakresie uzgodnień między Współadministratorami można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 19 poniżej. Niezależnie od naszych uzgodnień, możesz wykonywać przysługujące Ci uprawnienia wobec każdego ze Współadministratorów.

15.5. Z uwagi na to, iż realizacja Usługi Zlecenia Nabycia może być realizowana w sklepach prowadzonych przez BI, Twoje dane, w tym data urodzenia oraz adres niezbędny do wystawienia rachunku, są przetwarzane przez BI oraz LITE e-Commerce. Szczegółowe informacje w zakresie uzgodnień między Współadministratorami można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 19 poniżej. Niezależnie od naszych uzgodnień, możesz wykonywać przysługujące Ci uprawnienia wobec każdego ze Współadministratorów.

16. ODBIORCY DANYCH

16.1. W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności i kart płatniczych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podwykonawcom w tym zewnętrznym kurierom (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z nami. Szczegółowe informacje o podmiotach, którym Twoje dane zostały powierzone można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 19 poniżej.

16.2. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Twojej osoby właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

17. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

17.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

17.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

17.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

18. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

18.1. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez naszych uprawnionych do tego pracowników i współpracowników.

18.2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nami dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

19. DANE KONTAKTOWE

19.1. Administrator oraz Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy – punktem kontaktowym jest inspektor ochrony danych wyznaczony przez Lite e-Commerce, z którym możesz skontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowe@lite.tech.

19.2. Możesz się również z nami skontaktować na adres korespondencyjny: LITE e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa.

19.3. Niezależnie od powyższych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, możesz zrealizować swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów (wtedy we własnym zakresie przekażemy Twoje żądanie do właściwego podmiotu).

20. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2024 r.