Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my – Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-499), przy Placu Trzech Krzyży 10/14.
 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym w sprawie danych osobowych możesz skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@lite.tech.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wsparcia pierwszego oraz drugiego procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym formularzu

W pierwszym etapie rekrutacji będziemy potrzebowali Twoich następujących danych:

imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wybrania miejscowości, w której zamierzasz działać. Następnie, w drugim etapie poprosimy Cię dodatkowo o datę urodzenia.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, czyli wyrażenie przez Ciebie zgody na udział w rekrutacji.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą nasi partnerzy techniczni, z którymi współpracujemy w ramach procesu rekrutacji i zatrudnienia.
 1. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez nas do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą profilowane.
 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych w procesie rekrutacji możesz wycofać w każdej chwili, kontaktując się z nami drogą elektroniczną pod adresem e-mail: riders@lite.tech.
 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu kontroli, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia w udziale we wstępnym procesie rekrutacji oraz do późniejszego kontaktu pomiędzy nami. Podanie danych niezbędnych do uczestnictwa w płatnym programie poleceń jest również dobrowolne i nie ma wpływu na Twoje uczestnictwo we wstępnym procesie rekrutacji.