Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my – Lite e-Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-024), przy Alejach Jerozolimskich 44. KRS: 0000894331, NIP: 5272955307, REGON: 388702135.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym w sprawie danych osobowych możesz skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@lite.tech
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie wsparcia
  rekrutacji na stanowisko kuriera, wskazanym w formularzu znajdującym się na naszej stronie internetowej oraz do dalszego kontaktu z Tobą. W związku z tym będziemy potrzebowali od Ciebie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ponadto wybrania przez Ciebie miejscowości, w której będziesz z nami współpracować, środka transportu, jakim będziesz się poruszać, preferowanej przez Ciebie tygodniowej ilości godzin poświęconych na współpracę z nami oraz potwierdzenia czy jesteś osobą pełnoletnią.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażenie przez Ciebie zgody na udział w procesie wsparcia rekrutacji.
 5. Proces wsparcia rekrutacji działa w systemie kolejkowym, zatem Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas:
 • do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie;
 • do 12 miesięcy od chwili przesłania do nas formularza rekrutacyjnego, jeżeli nie
  nastąpi żadna dalsza aktywność z Twojej strony;
 • do 12 miesięcy od Twojej ostatniej aktywności zarejestrowanej w naszym systemie;
 • niezwłocznie po zakwalifikowaniu Twojej osoby do etapu nawiązania współpracy;
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych w procesie rekrutacji możesz wycofać w każdej chwili, kontaktując się z nami drogą elektroniczną pod adresem e-mail: riders@lite.tech.
 3. Masz prawo wniesienia skargi do organu kontroli, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie wsparcia rekrutacji.