Szanowni Państwo, W dniu 28 kwietnia 2023 roku Lite e-Commerce wszedł w posiadanie informacji, że doszło do wycieku części archiwalnych danych u naszego partnera technicznego Vercom S.A. który jest usługodawcą rozwiązania platformy SerwerSMS. Zakres ujawnionych danych osobowych dotyczy wyłącznie numeru telefonu oraz niepersonalizowanej treści wiadomości technicznej, wysłanej do Państwa pomiędzy 09 lutego a 17 lutego 2023 roku. Incydent bezpieczeństwa nie obejmuje żadnych innych pozostałych kategorii danych osobowych. Ci z Państwa, którzy zostali dotknięci incydentem, zostali powiadomieni o tym fakcie drogą SMS. Jeżeli nie otrzymali Państwo takiej wiadomości, oznacza to, że Państwa dane nie uległy naruszeniu bezpieczeństwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) Lite e-Commerce dokonał oceny (metodą oceny wagi naruszenia wg. Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji)  możliwych negatywnych skutków związanych z ujawnieniem ww. danych, które w zakresie naruszenia Państwa praw lub wolności zostały określone jako NISKIE. Ponadto Lite e-Commerce złożył zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zaistniałym zdarzeniu.W związku z incydentem Lite e-Commerce prosi o zachowanie ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na otrzymywane komunikaty w postaci wiadomości SMS, przychodzące na Państwa numer telefonu, zwłaszcza te, które sugerują konieczność dokonania opłaty, wypełnienia formularza zawierającego pola z danymi osobowymi, zalogowania się do konkretnego serwisu, nakłaniają do instalacji nieznanego oprogramowania lub przejścia przez przesłany link do powiązanej z nim strony. Prosimy również o zachowanie ostrożności w przypadku podejrzanych połączeń telefonicznych, zwłaszcza gdy nasz rozmówca próbuje w jakiś sposób wejść w posiadanie informacji mogących stanowić dane dostępowe, osobowe lub finansowe.

Pragniemy podkreślić, że Lite e-Commerce przykłada najwyższą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naruszenia istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@jush.pl